עיזבונות וירושות

נכסיו של אדם ההולך לעולמו, עוברים ליורשיו על פי דין בהתאם להוראות חוק הירושה ו/או כל הוראות דין נוספות הרלוונטיות. נכסים אלו מוגדרים בעגה המשפטית "עזבון המנוח", עזבון זה יוחלק ליורשיו של המנוח בהתאם לסדר הקדמיות המנוי בחוק הירושה או בהתאם להוראות צוואה הערוכה כדין שהשאיר אחריו המנוח.

עזבון המנוח יוחלק ויועבר ליורשים אך ורק לאחר שיינתן צו ירושה ו/או צו קיום צוואה ע"י רשם הירושה או בית דין רבני או בית המשפט לענייני משפחה.

היורשים לפי חוק הירושה

חוק הירושה התשל"א – 1965 קובע זהות היורשים לפי דין במקרה בו המוריש לא השאיר אחריו צוואה ערוכה כחוק.

  • השאיר אחריו המוריש בן זוג וילדים או הורים, מקבל בן הזוג את כל המיטלטלין ואת כלי הרכב השייכים למשק הבית המשותף ומחצית מהעיזבון. המחצית השנייה של העיזבון מחולקת בין ילדי המוריש. במקרה והמוריש לא השאיר אחריו צאצאים הוריו יהיו היורשים של המחצית השנייה כאמור.

  • השאיר אחריו המוריש בן זוג בלי ילדים והורים, אך יש לו אחים וצאצאיהם או סבא וסבתא, מקבל בן הזוג את המיטלטלין והרכב השייכים למשק הבית המשותף, וכן מלוא הזכויות על דירת המגורים בתנאי שהמוריש ובין הזוג היו נשואים לפחות שלוש שנים קודם לפטירת המוריש, ושני שליש מתוך יתרת העיזבון. השליש הנותר מועבר לאחים וצאצאיהם וככל ואין אחים וצאצאיהם ירשו הסבא והסבתא את השליש הנותר.

  • השאיר אחריו המוריש בן זוג בלבד ללא ילדים, נכדים, אחים, אחיינים או סבא וסבתא, בן הזוג יורש את כל העיזבון.

  • לא השאיר אחריו המוריש בן זוג אלא ילדים, יחולק העיזבון בצורה שווה בין הילדים.

  • השאיר אחריו המוריש ילדים אך מי מהם הלך לעולמו עוד טרם פטירת המוריש, אם היו לו ילדים, זכאים ילדי הנפטר לקבל את חלקו בעיזבון.

  • השאיר אחריו המוריש הורים או אחים כל נכסי העיזבון יחולקו להורים ואם נפטרו לצאצאיהם. השאיר אחריו המוריש סבא וסבתא בלבד כל נכסי העיזבון יחולקו לסבא ולסבתא.

  • כאשר הלך המוריש לעולמו ולא הותיר אחריו בני משפחה יעבור כל הרכוש שלו לידי המדינה.

עריכת צוואה

צוואות ניתן לערוך במספר דרכים כאשר הנפוצה ביותר הינה עריכת צוואה לפני שני עדים. עריכת צוואה אינה עניין פשוט אלא מצריכה ידע וניסיון ארוך הדורש ידע בחוק הישראלי והשלכות הלכתיות לאנשים מסורתיים בנוסף נדרשת יכולת צפיית תרחישים שונים בעתיד וניסיון כן ואמיתי לסייע בידי המצווה לגלות את רצונותיו האמיתיים ולהתאימם פרקטית ליורשים הצפויים באופן שימנע ו/או יפחית סכסוכים ומריבות עתידיות העלולות לפרק משפחות שלמות ו/או לפגוע ברצונותיו האמיתיים של המצווה.

מתי יש צורך במינוי מנהל עיזבון?

לעתים, לאחר פטירתו של האדם יש צורך במינוי מנהל עיזבון. לעתים ימנה בית המשפט מנהל עיזבון בהתאם להוראות מפורטות של הנפטר כפי שהובעו בצוואתו ולעתים בשל נסיבות אחרות כמו, למשל, ריבוי יורשים, מחלוקות בין היורשים שאינן מאפשרות לקיים את צוואת המנוח עד שיגיעו להסכמה או לפשרה או בשל ריבוי נכסים שיש לנהל ועוד.

התפקיד של מנהל העיזבון הוא לאסוף את הנכסים של המוריש, לשמר אותם ולנהל אותם לטובת היורשים. לצורך ניהול העיזבון פותח מנהל העיזבון חשבון נאמנות שבו הוא מרכז את כל הנכסים הפיננסיים של העיזבון, את פירות הנכסים ומשלם את כל המיסים החלים על הנכסים ועל ההכנסות.

מינוי מנהל העיזבון נעשה על ידי הרשם לענייני ירושה ו/או בית המשפט לענייני משפחה. אם המוריש כתב בצוואתו מי ינהל את העיזבון ו/או ישנה הסכמה בין כל היורשים על מינוי מנהל ספציפי, למעט במקרים חריגים ימנה בית המשפט את מנהל העיזבון בהתאם לצוואה ו/או ע"פ הסכמת היורשים. במקרים שבהם המוריש לא כתב בצוואתו מי ינהל את העיזבון ו/או אין הסכמה בין היורשים ימנה בית המשפט מנהל עיזבון בהתאם לשיקול דעתו.

מנהל העיזבון אחראי לכל נכסי העיזבון וכפוף להוראות של בית המשפט. על מנהל העיזבון להגיש דו"ח שנתי (פרטה) לאפוטרופוס הכללי. הדו"ח שיינתן יהיה דו"ח כספי, ובנוסף דו"ח על פעולות המנהל ועל מצב העיזבון. כאשר יסיים מנהל העיזבון את תפקידו הוא יגיש דו"ח סופי הכולל את כל הפעולות הכספיות והפעולות האחרות שהוא עשה בתקופה שבה הוא ניהל את העיזבון.

עיזבונות וירושות – למה צריך עורך דין?

כדי לנסח צוואה שתביע את רצונו האמיתי של המוריש וכדי לדאוג שרצונו יתממש לאחר מותו, יש צורך בעורך דין מקצועי מומחה בתחום. כתיבת צוואה על ידי עורך דין תמנע מחלוקות ומריבות בין היורשים ותבטיח את קיום רצון המנוח.

כדי להעביר את רכוש הנפטר הן על פי צוואת הנפטר או על פי חוק הירושה יש צורך בפעולה משפטית של הגשת בקשה לצו ירושה ו/או בקשה לצו קיום צוואה. את הבקשה יש להגיש לרשם לענייני ירושה ובסיום התהליך יקבלו היורשים צו ירושה ו/או צו קיום צוואה המצהיר כי הם היורשים הבלעדיים הזכאים לקבל לידיהם את נכסיו של הנפטר.

כאשר מתעוררות מחלוקות במימוש הצוואה בין היורשים, עורך דין מקצועי ידע לטפל בנושא ולהגיע לסיכומים שישביעו את רצון כל הצדדים.

עורך דין מיומן ידע לחלק את נכסי העיזבון בין היורשים מתוך הקפדה על הימנעות תשלומי מס על ידי היורשים. אומנם בישראל אין מיסי עיזבון, אך חלוקה שגויה של נכסי העיזבון עלולה לגרום תשלומי מס מיותרים. רק תכנון נכון של חלוקת העיזבון יקטין את חובות המס או ימנע אותה לחלוטין בהתאם לחוקים הרלוונטיים.

עורך הדין המתמנה למנהל העיזבון ידע לייצג את האינטרסים של היורשים או של הנושים, במצב שבו יש נושים, וידאג לניהול נכון ויעיל של העיזבון.

צברנו ניסיון רב בכתיבת כל סוגי הצוואות, במימוש הצוואות ובניהול עיזבונות. אנו נדע להעניק טיפול מקצועי בכל הקשור לירושות ועיזבונות במקצועיות וברגישות הנדרשת.

חייגו אלינו
עברית
חייגו אלינו